גוף ראשון רבים

׳מטטרון׳ הוא כינויו הבולט של ״המלאך הגואל״ המוכר במקורות מסורת ישראל בתארים ׳מלאך הפנים ו׳שר הפנים׳, כ׳ה׳ קטן׳, כ׳נער׳ (מושג משיחי טעון מאד), כ׳אביר יעקב׳ ועוד כהנה וכהנה גינוני אלוהות כבדי משקל ומלאי הוד והדר וזיו שכינה. אגדת מטטרון שזורה כחוט השני בנבכי תורת הסוד היהודית לדורותיה, אולם היא נדחקה מעט לשולי המחשבה היהודית; הן…

Read More...

מירושלים לירושלים

נולד בירושלים בין החומות למשפחה חרדית בראשית המאה ה-20. משה עמנואל בן מאיר היה יהודי דתי, ירא ה’, שומר מצוות, וציוני כל שנות חייו. בצעירותו פגש את ישוע, אותו האיש מנצרת, שאותו הכיר מתוך כתבי הברית החדשה, ודבק במשנתו ובתורתו עד סוף חייו. על אף הסטיגמה שדבקה בכל יהודי שמאמין בישוע כמשיח, משה עמנואל בן…

Read More...

מטמוני מסתרים

פרשנות הברית החדשה מעסיקה בעיקר את עולמה של הנצרות, על אף העובדה שספר זה נכתב בידי יהודים, בתוך הקשר היסטורי-תרבותי-אמוני יהודי. לבד מהיותם נכסי דת מקודשים להמוני המאמינים הנוצרים, הטקסטים של הברית החדשה משמשים בדורות האחרונים מקור בלתי נדלה למחקר על ההיסטוריה וההגות היהודית בשלהי ימי הבית השני, שהיו פרשת דרכים מכריעה בתולדות עמנו: מחד,…

Read More...

והיית לקהל עמים

“במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות”. אלה דברי יעקב ההולך לקראת אחיו עשיו בשובו מארם בראש מחנה גדול, משופע באדם וברכוש. יעקב ועשיו, אחים תאומים מבטן אמם, נפרדו בעצמם לשני מחנות במהלכה של עלילה משפחתית סבוכה ומפותלת שהותירה ביניהם משקעים מרים של איבה.המפגש בין הסיפור המקראי לבין ההיסטוריה הכתיב את התסריט למלודרמה…

Read More...