דבר אחר 2
Davar Acher 2 - September 2010

ימי האינקוויזיציה נחשבים לאחת מנקודות השפל העמוקות בגלות ישראל, אף שבניגוד לדימוי הרווח בקרבנו, אין מדובר במפעל שתכליתו המרת דתם של היהודים. מבלי לגרוע מאומה מחומרתה המפלצתית של התופעה, לא הייתה לבתי הדין שהופקדו על שמירת טוהר האמונה הקתולית נגיעה של ממש ליהודים, אלא לאלה מהם שנטבלו לכנסייה, ובהיותם נוצרים נחשדו בכפירה כשהמשיכו לקיים בסתר מנהגים של המסורת היהודית, להלן ה”אנוסים”, המוכרים בכינוי הספרדי “מרנוס”. אלה היהודים שהגיעו לחקירות במרתפי העינויים ולמוקדי האוטו-דה-פה. יהודי שסירב להשתחוות לצלב אולי לא טופל בידי מוסדות האינקוויזיציה אולם הסביבה הנוצרית ידעה למרר את חייו בדרכים אחרות של חרם ונידוי, פרעות, הפקעת רכוש וגירוש, והדברים… Read More

דבר אחר 1
Davar Acher 1 - October 2009

‘דבר אחר’ היה פעם שמו של המדור הסאטירי של עיתון הפועלים ‘דבר’, שחדל מזמן מלהתקיים. ראינו לנכון לאמץ את הכותרת החיננית הזו לכתב העת העברי התקופתי של אגודת ‘נתיביה’ על אף העובדה שבמסורת ישראל זהו צירוף מילים טעון ורב משמעות שלילית. ‘דבר אחר’ הוא דבר לא כשר, בלשון עדינה, והכינוי ‘אחר’ לבדו מזוהה במקורותינו עם חכמי תורה שחרגו מן המסגרת, שנחשדו בכפירה ומינות ושנאסר להביא דבר בשמם המפורש. כזה בדיוק היה גם הסיפור של ישוע, שאנשי הסנהדרין גזרו על תלמידיו שמעון ויוחנן שהובאו לפניהם שלא ללמד דבר “בשם” מורם: “אך למען לא ירבה הדבר בעם ויפרוץ נזהירה אותם בגערה לבלתי… Read More